نمرات پاکسازی پوست صورت

نمره آزمون عملی

نمره آزمون کتبی

نام حرفه آموزشی

نام و نام خانوادگی

99

90

پاکسازی پوست صورت

ثنا حبیبی

99

80

پاکسازی پوست صورت

فاطمه یار محمدزاده

98

82.5

پاکسازی پوست صورت

ملیکا توکلی براز جان

غائب

65

پاکسازی پوست صورت

سارا امیری

99

85

پاکسازی پوست صورت

ملیحه زاهدی راد

غائب

82.5

پاکسازی پوست صورت

ساجده ایمانی

99

72.5

پاکسازی پوست صورت

ملیحه امامی

97

90

پاکسازی پوست صورت

فرناز شکری

غائب

82.5

پاکسازی پوست صورت

ریحانه کدوری

98

72.5

پاکسازی پوست صورت

آمنه شیخ علیشاه

98

90

پاکسازی پوست صورت

زهره گودرزی

98

82.5

پاکسازی پوست صورت

فرزانه حیدری

99

87.5

پاکسازی پوست صورت

فاطمه سادات حسینی

96

85

پاکسازی پوست صورت

مریم فروری

99

97.5

پاکسازی پوست صورت

الهام محمد بیگی

98

87.5

پاکسازی پوست صورت

بهار حقیقی

98

92.5

پاکسازی پوست صورت

فریناز فرزانینان

96

85

پاکسازی پوست صورت

ملیکا حسینی

96

77.5

پاکسازی پوست صورت

بنفشه دولت خواه

99

80

پاکسازی پوست صورت

زهرا حسینی

99

80

پاکسازی پوست صورت

فرشته علیمحمدی

97

92.5

پاکسازی پوست صورت

سهیلا قربانی

97

52.5

پاکسازی پوست صورت

زهره دهنوی

96

75

پاکسازی پوست صورت

سعیده یادگاری

99

92.5

پاکسازی پوست صورت

آتنا ولی زاده

98

85

پاکسازی پوست صورت

فاطمه رحمت خواه

100

80

پاکسازی پوست صورت

مینا ملک لو

99

90

پاکسازی پوست صورت

رها منصوری

98

85

پاکسازی پوست صورت

مریم موگونی

98

85

پاکسازی پوست صورت

زهرا بهجت زاده

99

97.5

پاکسازی پوست صورت

راضیه کیانی

مرتبط پست

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *