لیست قیمت دوره های آموزشی
hero leaf 1 1
طرح های قیمت گذاری برای آموزش همراه با مدرک فنی و حرفه ای

پکیجی ایده آل برای شما

14میلیون

به صورت جداگانه همه آموزش های زیر 18 میلیون

shape
  • پاکسازی پوست                 9 میلیون تومان
  • ارائه توصیه                      3 میلیون تومان
  • مراقبت پوست                  3 میلیون تومان
  • پاکسازی مقدماتی              3 میلیون تومان

13 میلیون

به صورت جداگانه همه آموزش های زیر 18 میلیون

shape
  • فناوری ناخن                    10 میلیون تومان
  • مانیکور                            1 میلیون تومان
  • پدیکور                             1 میلیون تومان
  • طراحی ناخن                    3 میلیون تومان
  • ژلیش                             3 میلیون تومان
hero leaf 1 1