نمرات پاکسازی پوست صورت- بهمن اسفند 1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی

نام و نام خانوادگی

100 98

پاکسازی پوست صورت

مینا نوروزی

92.5 95 پاکسازی پوست صورت

 زینب مختاری زاد چوکامی

82.5 93 پاکسازی پوست صورت

نرگس بهشتی

92.5 93 پاکسازی پوست صورت

اطهر اندرز

75 93 پاکسازی پوست صورت

سمیرا صدریان

90 92 پاکسازی پوست صورت

مریم عالمی

85 غائب پاکسازی پوست صورت

سحر جعفری فرد

87.5

غائب پاکسازی پوست صورت

سوگند محمدی ثابت

مرتبط پست

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *