نمرات مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی- بهمن و اسفند1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی

نام و نام خانوادگی

85 94 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی

زهره حاج حیدری

77.5 93 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی

آنا پور علی بابا

75 95 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی

الناز کتابچی

72.5 94 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی

زهرا احمدی

80 92 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی

پروانه عطایی فر

67.5 92 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی

سارا محمد زمانی

مرتبط پست

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *