مشاوره و هدایت‌آموزشی

مشاوره و هدایت آموزشی استانداردی در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارهایی چون شناخت سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، بررسی مشاغل بازارکار و معرفی چشم انداز مشاغل ، برقراری ارتباط با کارآموز و انجام مصاحبه ، شناسایی و ارزیابی استعداد ها و علایق ، ارائه خدمات رهگیری اشتغال مهارت آموختگان، بکارگیری اصول مشاوره از طریق پورتال و بکارگیری اصول مشاوره فردی و گروهی می باشد.

 

 

مشاهده محصول