بررسی نظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای

مهارت بررسی نظام های آموزشی فنی و حرفه ای در حوزه خدمات گروه شغلي خدمات آموزشي مي باشد و شامل كارهایي :

بررسي انواع نظام هاي آموزشي (رسمی-غیررسمی)_ بررسي انواع آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي و غير رسمي _تبيين جايگاه آموزش هاي فني و حرفه ای در ایران_ بررسي نظام ها و روش های اجرایی آموزش فنی و حرفه ای _ مطالعه و شناسايي نهاد ها و سازمان هاي آموزش حرفه ای بین المللی و داخلی_بررسی نظام اشتغال و ارتباط آن با نظام های آموزش فنی و حرفه ای_ بررسي عوامل و مولفه هاي آموزش فني و حرفه ای_ بررسي جايگاه نظام صلاحيت حرفه ای_ تامين منابع آموزش فني و حرفه ای و مصارف آن_تدوین استراتژی برای هریک از نظام هاي آموزش فني و حرفه ای می باشد. این استاندارد آموزشی ویژه دوره های آموزشی ضمن خدمت آموزش فنی و حرفه ای می باشد.

 

مشاهده محصول

مرتبط پست

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *