ازمون مراقبت زیبایی ازمون کتبی تیر ازمون عملی ۵-۶ شهریورماه

ازمون مراقبت زیبایی ازمون کتبی تیر ازمون عملی ۵-۶ شهریورماه

نامعملیکتبیرشته
اعظم سبقتی92.595ارائه توصیه
نیلوفر الوند98100ارائه توصیه
فاطمه موسوی نیا9595ارائه توصیه
رویا حق پرست 10098ارائه توصیه
راحله بیرانوند97.597ارائه توصیه
مینا شاه جمالی8097ارائه توصیه
ملیحه احمدپور7093پاکسازی
محبوبه بیگدلی72.594پاکسازی
معصومه حجتی9094پاکسازی
مهناز سرداری عمیدآبادی77.592پاکسازی
نیلوفر الوند 98100پاکسازی
فرناز جباری87.594پاکسازی
صبا یعقوبی9094پاکسازی
فاطمه حبیبی زاده 87.595پاکسازی
زیبا سلطانی8594پاکسازی
شیما شریعت 8594پاکسازی
عسل عابدینی9095پاکسازی
فاطمه موسوی نیا 10095پاکسازی
مژگان کاظمی مند 72.593پاکسازی
اعظم سبقتی9094پاکسازی
راحله بیرانوند9096پاکسازی
مینا شاه جمالی 8096پاکسازی
مژگان عبادتی فرح آور9094پاکسازی
فاطمه رنجبرزاده اصل8093پاکسازی
زهرا قنبری77.593پاکسازی
رقیه شفیعی7594پاکسازی
فرزانه ربیع خواه نودهی8594پاکسازی
زحل شفیعی87.594پاکسازی
هانیه صادقی خلیق87.597پاکسازی
غزاله اکبری10098پاکسازی
مریم گیل زرودی92.598پاکسازی
معصومه سردارآبادی9093پاکسازی
شیرین فاضل نعمتی10098پاکسازی
کیمیا میرزایی مروکی57.595پاکسازی
معصومه گردیان9595پاکسازی
مبینا سادات حسینی8595پاکسازی
شهلا خلیلی خوشه مهر 82.594پاکسازی
سحر راه گان67.594پاکسازی
نازنین صادقی کیادهی8595پاکسازی
هاجر صالحی مبارکه 7594پاکسازی
الهام قربانی درآباد9094پاکسازی
رویا حق پرست97.597پاکسازی
وجیهه دستورانی10098پاکسازی
عسل فضلی77.593پاکسازی
فریماه سادات رضوی پور8094پاکسازی
حمیده سادات صدیقی97.597پاکسازی
نسیم پورعلی بیک87.595پاکسازی
فاطمه میرزایی8594پاکسازی
سعیده تقی نیا87.591آرایشگر دائم صورت
مرضیه احمدی82.595آرایشگر دائم صورت
هدیه مشکورفاضلی72.593آرایشگر دائم صورت
راضیه احمدی7595آرایشگر دائم صورت
معصومه مهری9595آرایشگر دائم صورت
زیبا غفاری72.592آرایشگر دائم صورت
لیلا حیدری82.593آرایشگر و پیرایشگر زنانه
شهلا رنجبر فارسانی 8093آرایشگر و پیرایشگر زنانه
نازنین صادقی کیادهی8094آرایشگر و پیرایشگر زنانه
فاطمه کربلایی صالح72.598آرایشگر و پیرایشگر زنانه
نازنین صادقی کیادهی8593پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر
لیلا حیدری6093پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر
شهلا رنجبرفارسانی52.594پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر
فاطمه ساقندیان طوسی67.592صاف کردن مو با مواد پروتئینی( احیا و کراتینه)
شرلی روبن زاده6595صاف کردن مو با مواد پروتئینی( احیا و کراتینه)
لیلا حیدری82.594صاف کردن مو با مواد پروتئینی( احیا و کراتینه)
شهلا رنجبرفارسانی87.594صاف کردن مو با مواد پروتئینی( احیا و کراتینه)
صدف پدرام87.598اکستنشن مژه
فائزه بهلولی اسگوئی6093کاربر مواد شیمیایی
مهری محمدیان67.593کاربر مواد شیمیایی
صفورا شریفی نژاد7094کاربر مواد شیمیایی
لیلا حیدری82.597کاربر مواد شیمیایی
شهلا رنجبرفارسانی77.597کاربر مواد شیمیایی
نازنین صادقی کیادهی87.593کاربر مواد شیمیایی
لیلا حیدری82.595صاف کردن مو با مواد شیمیایی
شهلا رنجبرفارسانی9095صاف کردن مو با مواد شیمیایی
نازنین صادقی کیادهی 8092متعادل سازی چهره
نازنین صادقی کیادهی52.593پیرایش ابرو
صدف پدرام9597رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مژه
نازنین صادقی کیادهی77.593آرایشگر ناخن
شهلا رنجبرفارسانی8594شنیون
نازنین صادقی کیادهی87.593شنیون
لیلا حیدری87.594شنیون