كاربر گياهان دارويي

31 اردیبهشت 1401

كاربر گياهان دارويي كسي است كه بتواند از عهده تشخيص گياهان دارويي ، طبقه بندي ، توزين ، تبخير ، خشك كردن...

ادامه مطلب >

تهیه صابون هاي گیاهی

31 اردیبهشت 1401

شرح استاندارد آموزش خاص : تهیه صابون هاي گیاهی استاندارد آموزشی از گروه گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی می باشد و شامل...

ادامه مطلب >

بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي

31 اردیبهشت 1401

شرح استاندارد آموزش شايستگي : بررسي مزاج ها در کاربری گیاهان دارويي يکي از شايستگي های حوزه گیاهان دارويي مي باشدد کده...

ادامه مطلب >

بررسی کرم های گیاهی

31 اردیبهشت 1401

شرح استاندارد آموزش خاص : بررسی کرم های گیاهی استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل...

ادامه مطلب >