تیم ما

اعضای ما

متخصص زیبایی

sec shape 1
team 1 1

لندا موری

موسس و مدیرعامل

team 1 2

امیلی جانسون

مانیکور اکسپارت

team 1 3

آریکا موری

آرایشگر

team 1 4

ناخن کار

ناخن کار

team 1 5

رز ماریان

کوتاهی و رنگ

team 1 6

امیلی جانسون

متخصص در پوست

team 1 7

آریکا موری

متخصص در زیبای

team 1 8

امیلی جانسون

لندا موری