مراقبت زیبایی

24 آذر 1400

مشاوره و پذیرش مشتری 24 نوامبر 2021 ادامه مطلب > اصلاح صورت با بند 24 نوامبر 2021 ادامه مطلب > مراقبت از...

ادامه مطلب >

خدمات آموزشی

24 آذر 1400

بررسی نظام‌های آموزش فنی و حرفه‌ای 24 نوامبر 2021 ادامه مطلب > مشاوره تاسیس آموزشگاه 24 نوامبر 2021 ادامه مطلب > کارشناس...

ادامه مطلب >

استاندارد، بهداشت و ایمنی

24 آذر 1400

رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی در محیط کار بهداشت و ایمنی 17 نوامبر 2021 مشاهده محصول ادامه مطلب > رعایت الزامات سلامت،...

ادامه مطلب >

گیاهان دارویی

31 اردیبهشت 1401

  اسانس گيري از گياهان دارويي 21 مه 2022 شرح شايستگي : اسانس گيري از گياهان دارويي در حوزه مهندسي كشاورزي بوده...

ادامه مطلب >