استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای

استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای گواهینامه های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای به صورت الکترونیکی صادر و به مهارت آموختگان اعطا می گردد . متقاضیان جهت دریافت این گواهینامه باید ابتدا هزینه ای را پرداخت و سپس گواهی خود را از طریق قسمت استعلا…