دکتر فرنوشا خانی

,
دکتری تخصصی شیمی آلی فوق دکتری ساخت نانو دارو عضو انجمن شیمی آمریکا مدرس رسمی و ابلاغ دار فنی و حرفه ای

فروشنده گياهان دارويي

فروشنده گیاهان دارویی شغلی است از گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی این شغل وظایفی از قبیل شناسایی وجمع آوری گیاهان دارویی ،خشک کردن و انبار کردن و بررسی مواد موثره موجود در آن ها و همچنین بسته بندی و فروش گیاهان دارویی را در بردارد و این شغ…

اسانس گیری گیاهان به روش مقدماتی

اسانس گيري از گياهان دارويي در حوزه مهندسي كشاورزي بوده و شايستگي هايي از قبيل كاهش مصرف داروهاي شيميايي، جلوگيري از واردات انواع داروهاي شيميايي، استفاده از گياهان دارويي به صورت خام يا فرآوري شده، آشنايي با روشها و دستگاه هاي اسانس گيري از بخشهاي م…

تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی

تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های استخراج مواد موثره گیاهان دارویی توسط دمکردن، استخراج مواد موثره گیاهان دارویی توسط خیساندن )ماسراسیون(، آماده سازی اندام گیاهی …

تهیه دمنوش های ارگانیک

تهیه دمنوش های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که دارای مهارت های رعایت اصول تغذیه و پیشگیری از بیمار شدن بدن، نگهداری دمنوش ها، کنترل کیفی مواد اولیه گیاهی، کنترل اوزان بسته های مواد اولیه بوده و با م…

تهیه شربت های ارگانیک

تهیه شربت های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های نگهداری شربت های ارگانیک بدون مواد نگهدارنده، انجام فرامین و آماده کردن بذر ریحان، انجام فرامین و آماده کردن بذر خاکشیر و دیگر بذرها، انتخا…

تهیه نوشابه های ارگانیک

شرح استاندارد آموزش خاص: تهیه نوشابه های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارتهای نگهداری نوشابه های ارگانیک بدون مواد نگهدارنده، انجام فرامین تدبیر کردن سرکه، خیساندن گیاهان می باشد و با …

خشک کردن گیاهان دارویی

شرح استاندارد آموزش خاص: خشک کردن گیاهان دارویی استانداردی آموزشی است در گروه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های بسته بندی گیاهان دارویی خشک، خشک کردن گیاهان دارویی، نگهداری گیاهان دارویی خشک، کنترل رطوبت و نگهداری در محل ب…

بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک

شرح استاندارد آموزش خاص: بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های عملیات استخراج رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان)مانند پنیرک، بنفشه، چ…

بررسی کرم های گیاهی

شرح استاندارد آموزش خاص : بررسی کرم های گیاهی استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارتهای ساخت کرم پایه گیاهی، ساخت کرم ها با پایه گیاهی، اصول استفاده از مواد نگهدارنده، اصول بسته بندی کرم های گیاهی، ش…