نمرات کتبی و عملی 29 فروردین

نام و نام خانوادگی

نام حرفه آموزشی

نمره کتبی

نمره عملی

سیده ساغر خوش روی سقا

پاکسازی پوست صورت زنانه

85

94

فاطمه دهقان فر

پاکسازی پوست صورت زنانه

77.5

93

نادیا شهیدی بنی طرف

پاکسازی پوست صورت زنانه

80

94

لیلا عزیزی

پاکسازی پوست صورت زنانه

90

92

پروانه عطار چهار محالی

پاکسازی پوست صورت زنانه

87.5

غایب

فاطمه فرطوسی

پاکسازی پوست صورت زنانه

95

94

سحر قربانی پور

پاکسازی پوست صورت زنانه

62.5

غایب

سپیده اژدرپور

پاکسازی پوست صورت زنانه

80

93

فرانک آقابالازاده ششگلانی

پاکسازی پوست صورت زنانه

75

92

حنانه الله بخشی

پاکسازی پوست صورت زنانه

92.5

92

فاطمه جعفری

پاکسازی پوست صورت زنانه

70

94

فاطمه حافظی

پاکسازی پوست صورت زنانه

72.5

93

الهه عبدالحسینی

پاکسازی پوست صورت زنانه

90

92

گلاویژ مفاخری

پاکسازی پوست صورت زنانه

85

94

مهرناز رمضانی

پاکسازی پوست صورت زنانه

90

94

مهوش مردانیان

پاکسازی پوست صورت زنانه

87.5

92

فاطمه حاجتمند

پاکسازی پوست صورت زنانه

75

93

مهسا علوی

پاکسازی پوست صورت زنانه

70

92

ملیحه کریمی

پاکسازی پوست صورت زنانه

50

93

زهرا آقابگلو

پاکسازی پوست صورت زنانه

80

92

بهناز حاجی بابائی اله بخشی

پاکسازی پوست صورت زنانه

90

94

شیوا لطفی

پاکسازی پوست صورت زنانه

80

92

نگین پورعباس

پاکسازی پوست صورت زنانه

95

95

وفا رضائی

پاکسازی پوست صورت زنانه

82.5

94

ندا جعفری

صاف کردن مو با مواد پروتئینی

70

93

طاهره شیرصفی

صاف کردن مو با مواد پروتئینی

72.5

94

زهره مصطفی

صاف کردن مو با مواد پروتئینی

77.5

94

سوسن یعقوبی

صاف کردن مو با مواد پروتئینی

87.5

94

بهاره ابراهیمی زاده بزآباد

آرایشگر دائم صورت

80

94

پگاه ترکمانه

آرایشگر دائم صورت

75

95

آرزو شاه محمدی

آرایشگر دائم صورت

95

94

الهه شهمرادی

آرایشگر دائم صورت

52.5

93

نسیم عبداله زاده ملک جهان

آرایشگر دائم صورت

70

92

سارا احمدی

آرایشگر دائم صورت

90

91

فاطمه دهقان تفتی

آرایشگر دائم صورت

67.5

92

لیلا سعیدی

آرایشگر دائم صورت

65

92

عاطفه هادی جمشید

آرایشگر دائم صورت

85

غایب

پگاه ابراهیمی

آرایشگر دائم صورت

75

93

سیده سمانه هاشمی نسب

کاربر مواد شیمیایی

87.5

95

ملیحه سادات موسویان

رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مژه

93

62.5

لیلا عظیمی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

70

90

زهرا میرازاد

آرایشگر عروس

70

92

محدثه شاه حسینی

آرایشگر ناخن زنانه

72.5

94

فاطمه کریمی

اکستنشن مژه

95

93