نمرات کتبی فرودین و عملی 20 اردیبهشت

نام و نام خانواگی

حرفه آموزشی

نمره کتبی

نمره عملی

دنیا حسینی

پاکسازی پوست

87.5

96

مریم  مینائی

پاکسازی پوست

95

97

آوا مولودی

پاکسازی پوست

90

98

فاطمه خداپرست

پاکسازی پوست

90

96

مهلا اشراقی

پاکسازی پوست

85

96

طیبه قورچیان

پاکسازی پوست

72.5

93

زهرا زینلی

آرایشگر ناخن

87.5

98

زهرا عزیزی شهابدین

آرایشگر ناخن

77.5

95

ستاه جان نثاری

ارائه توصیه مراقبت پوست

92.5

96

مهشید فراهانی

ارائه توصیه مراقبت پوست

97

97

مریم مینائی

ارائه توصیه مراقبت پوست

100

100

ستاره حسینی

رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مژه

92.5

96

تریفه محمدی خانقلی

آرایش موی زنانه

75

95

توران حبیبی

صاف کردن مو با مواد پروتئینی

67.5

98

فاطمه محمودی زرج آباد

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

82.5

96

سیده فاطمه حسینی هنرور

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

100

100

تریفه محمدی خانقلی

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

75

92

تریفه محمدی خانقلی

پیرایشگر موی زنانه از روی عکس

72.5

94

فاطمه ساقی

آرایشگر عروس

57.5

97