نمرات عملی مراقبت زیبایی

نمره عملی

حرفه

نام و نام خانوادگی

 

80

آرایش دائم

زهرا سادات موسوی 

1

84

آرایش دائم

دعا بازگیر

2

85

اکستنشن مژه

دعا بازگیر

3

90

لیفت مژه و ابرو

دعا بازگیر

4

90

آرایش و پیرایش

فاطمه سرلک

5

78

آرایش دائم

نازنین میرحیدری

6

78

آرایش دائم

فریده خدابخشی 

7

78

پاکسازی

شیدا ابوالقاسم

8

75

آرایش دائم

مهسا ابوالقاسم

9

83

شینیون

فاطمه حسینی

10

84

آرایش دائم

فاطمه ایوبی

11

90

کار بر مواد

سمیه رستمیان

12

90

پاکسازی پوست

معصومه قلعه خندان

13

79

پاکسازی پوست

فرزانه

14

80

 

پریسا آقاخانی

15

80

پاکسازی پوست

کوثر فتحی

16

90

آرایش دائم

زهرا جهانی امیری

17

80

پاکسازی پوست

مریم ارسنگ

18

77

پاکسازی پوست

سیران خضری

19

نمره

حرفه

نام و نام خانوادگی

شماره

87

پاکسازی پوست

حمیرا مرادی

20

81

پاکسازی پوست

فائزه عظیمی پور

21

80

پاکسازی پوست

بخت آور حیدری

22

94

پاکسازی پوست

مریم امیدی

23

85

پاکسازی پوست

فاطمه بگی خانی

24

77

پاکسازی پوست

زهرا عزیزی

25

77

پاکسازی پوست

ربابه میرمحمدعلی

26

80

پاکسازی پوست

شیوا فیضی زاده

27

81

پاکسازی پوست

سمیه برمکی

28

81

پاکسازی پوست

ریحانه حسینی

29

83

پاکسازی پوست

سودابه ستاری

30

86

پاکسازی پوست

مونا محرمان نژاد

31

79

پاکسازی پوست

زینب حسنی

32

79

پاکسازی پوست

شراره رستمی

33

82

پاکسازی پوست

راحله نوروزی فرد

34

90

پاکسازی پوست

پریسا معنوی

35

83

پاکسازی پوست

رویا محتشمی

36

84

پاکسازی پوست

سپیده وافی

37

80

پاکسازی پوست

حکیمه محمودی قرا

38

 

نمره

حرفه

نام و نام خانوادگی

شماره

88

پاکسازی

مریم ابدالی

39

80

پاکسازی

ندا سادات نحوی

40

80

پاکسازی

سمانه صادق نژاد

41

81

پاکسازی

المیرا فاهنی

42

90

پاکسازی

ندا میرجلیلی

43

80

پاکسازی

صبا سلیمانی

44

79

پاکسازی

یکتا امینی نژاد

45

85

پاکسازی

نازنین زهرا ربیعی

46