نمرات کتبی هنرجویان مراقبت زیبایی بهمن ماه و عملی 14 اسفند

 

نام و نام خانوادگی

نام حرفه آموزشی

نمره آزمون کتبی

نمره آزمون عملی

1

زهرا برنا

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

55

90

2

سمانه باقر زاده

آرایشگر و پیرایشگر زنانه

90

90

3

مهناز احمدی شوکتیان

آرایشگر و پیراشگر زنانه

87.5

90

4

ثریا رضایی

کاربر مواد شیمیایی

77.5

غایب

5

فاطمه رضائی فعلی طهرانی

آرایشگر ناخن زنانه

92.5

92

6

مهسا ویسی

آرایشگر ناخن زنانه

72.5

غایب

7

مینا جعفربگلو

آرایشگر ناخن زنانه

77.5

94

8

آتناسادات امیر اسماعیلی

آرایشگر ناخن زنانه

65

93

9

شکیبا بهرامی نیا

آرایشگر ناخن زنانه

77.5

93

10

سیده طاهره میرشفا

آرایشگر ناخن زنانه

75

92

11

نگین فرمانیان گروس

آرایشگر ناخن زنانه

77.5

93

12

آتنا سادات امیر اسماعیلی

اکریلیک ناخن

77.5

94

13

شکیبا بهرامی نیا

اکریلیک ناخن

87.5

93

14

نگین فرمانیان گروس

اکریلیک ناخن

90

94

15

اکرم سادات رضائی جواهریان

صاف کردن مو با مواد پروتئینی

62.5

92

16

فاطمه رجبی

اکستنشن مژه

90

92

17

نگار چاهیان بروجنی

اکستنشن مژه

75

94

18

بهجت اسکندری تربقان

اکشتنشن مژه

80

93

19

شیما بخشنده پور

آرایشگر دائم صورت

77.5

91

20

فاطمه طاهری جبلی

آرایشگر دائم صورت

67.5

90

21

نازنین امین فر

آرایشگر دائم صورت

77.5

90

22

معصومه خدائی

آرایشگر دائم صورت

57.5

93

23

لیلا جهانی جوانمردی

آرایشگر دائم صورت

77.5

92

24

معضومه درمانلو

آرایشگر دائم صورت

52.5

90

25

فاطمه موسی خانی

آرایشگر دائم صورت

55

93

26

شهره هاشم پور مهربان

آرایشگر دائم صورت

52.5

91

27

عاطفه مرندی

آرایشگر دائم صورت

67.5

92

28

مینا جعفری

پاکسازی پوست و صورت

90

91

29

فاطمه حبیبی

پاکسازی پوست و صورت

87.5

92

30

زهرا قائم

پاکسازی پوست و صورت

90

90

31

زهرا احمدی 

پاکسازی پوست و صورت

97.5

92

32

سکینه پولادی

پاکسازی پوست و صورت

87.5

90

33

سیده فاطمه حسینی هنرور

پاکسازی پوست و صورت

92.5

90

34

فاطمه سرلک

پاکسازی پوست و صورت

82.5

91

35

شهره هاشم پور مهربان

پاکسازی پوست و صورت

67.5

92

36

منصوره شکیبا

پاکسازی پوست و صورت

87.5

93

37

زهرا اسفندفر

پاکسازی پوست و صورت

80

91

38

افسانه برزونی

پاکسازی پوست و صورت

82.5

90

39

نسترن شایان ذکریا

پاکسازی پوست و صورت

92.5

92

40

شکوفه عبدالهی فر

پاکسازی پوست و صورت

82.5

91

41

فاطمه هروی

پاکسازی پوست و صورت

92.5

92

42

فاطمه محمدزاده فر

پاکسازی پوست و صورت

87.5

92

43

فریبا بهبهانی

پاکسازی پوست و صورت

92.5

92

44

آزاده جعفری

پاکسازی پوست و صورت

85

93

45

منیژه صالح فر

پاکسازی پوست و صورت

87.5

92

46

زینب پیوندی

پاکسازی پوست و صورت

95

94

47

غزاله لریجانی

پاکسازی پوست و صورت

92.5

92

48

اکرم افشار

پاکسازی پوست و صورت

72.5

90

49

معصومه حسن پور

پاکسازی پوست و صورت

52.5

92

50

سیده سمیرا شفیعی

پاکسازی پوست و صورت

80

غایب

51

مرسده بابائی

پاکسازی پوست و صورت

97.5

95

52

ملیکه مهاجر

پاکسازی پوست و صورت

80

93

53

آمنه میرزائی

پاکسازی پوست و صورت

87.5

94

54

مبینا نوری شیرازی دلسم

پاکسازی پوست و صورت

90

90

55

کتایون صادقی

پاکسازی پوست و صورت

92.5

92

56

نساء فرهادی ناورود

پاکسازی پوست و صورت

90

90

57

شقایق انیسی 

پاکسازی پوست و صورت

90

90

58

لیلا باقریبان فرح آبادی

پاکسازی پوست و صورت

82.5

92

59

صبا تقوائی

پاکسازی پوست و صورت

90

90

60

سهیلا رضائی شالی

پاکسازی پوست و صورت

92.5

90

61

زهرا سربیون

پاکسازی پوست و صورت

95

93

62

فریبا علیجانی کلرود

پاکسازی پوست و صورت

60

92

63

سیده فاطمه حسینی هنرور

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

85

92

64

فاطمه سرلک

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

80

93

65

زهرا احمدی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

95

91

66

نسرین حسنی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

85

90

67

فریبا عطاپور

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

100

95

68

ملیحه عطاپور

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

100

94

69

سکینه پولادی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

77.5

90

70

ستاره حسینی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

75

94

71

زهرا سربیون

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

100

95

72

مژده امینی فسخودی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

95

97

73

فاطمه هروی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

97.5

95

74

طناز خیری

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

90

92

75

شیما غلام پور باینوجی

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

65

غایب

76

زهرا پژمان شکیب

ارائه توصیه مراقبت پوست صورت

65

غایب

77


     

78

 

79