امور مالی و بازرگانی

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد با امور مربوط به کارکنان در ارتباط است. بنابراین سطح وسیعی از امور مالی و حسابداری پرسنل به عهده حسابدار حقوق و دستمزد است. حقوق و دستمزد مبلغی است که در مقابل خدمات نیروی کار پرداخت می ­شود.

حسابدار عمومی پیشرفته

حسابدار عمومی پیشرفته کسی است که بتواند از عهده تشخیص انواع شرکت و انجام عملیات حسابداری شرکت های سهامی، غیرسهامی، تعاونی و تنظیم و نگهداری حساب های شرکت سهامی، تنظیم ترازنامه و حساب تصفیه در مواقع انحلال شرکت ها برآید.

حسابدار عمومی تکمیلی

حسابداری تکمیلی در واقع یک دوره تئوری/عملی در خصوص مباحث تکمیلی حسابداری می باشد. این دوره برای افرادی مناسب است که بعد از گذراندن آموزش حسابداری از پایه، قصد افزایش توانایی های خود را در حسابداری دارند.

حسابدار عمومی مقدماتی(کار و دانش)

به آموزش نکته های مقدماتی حسابداری می پردازد.

رایانه کار حسابداری مالی( کار و دانش)

رایانه کار حسابدار مالی از گروه شغلی امور مالی و بازرگانی می‌باشد. یکی از دلایل وجود حسابدار مالی در هر شرکت، ارائه اطلاعاتی است که برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آینده موردنیاز هستند.

مدیر ارشد کسب و کار MBA

MBA مخفف عبارت Master of Business Administration به معنی «کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی» است و در ایران با نام «مدیریت ارشد کسب و کار» شناخته می‌شود.

کار آفرینی SYB

این رشته به منظور مهارت آموزی و ایجاد اشتغال به افراد آموزش داده می شود.

کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

کوچینگ توسعه فردی، برنامه‌ریزی شخصی برای توسعه ابعاد زندگی هر فرد است. کوچینگ توسعه فردی با تقویت مهارت‌ها کمک می‌کند تا فرد اهداف شخصی خود را تعیین کند و به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شخصی و روابط خود بپردازد.

مدیریت مالی

مدیریت مالی شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر منابع مالی با هدف دستیابی به اهداف سازمانی است.