نوشته‌ها

بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک

شرح استاندارد آموزش خاص: بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های عملیات استخراج رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان)مانند پنیرک، بنفشه، چ…