نوشته‌ها

تهیه شربت های ارگانیک

تهیه شربت های ارگانیک استانداردی آموزشی است در گروه شغلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که شامل مهارت های نگهداری شربت های ارگانیک بدون مواد نگهدارنده، انجام فرامین و آماده کردن بذر ریحان، انجام فرامین و آماده کردن بذر خاکشیر و دیگر بذرها، انتخا…