دسته: نمرات هنرجویان آموزشگاه بانو هلیا

نمرات ویتامینه مو آسیب دیده و مراقبت کف سر- بهمن و اسفند 1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 90 90 ویتامینه مو آسیب دیده و مراقبت کف سر زهره حاج حیدری

ادامه مطلب

نمرات هیدراته کردن مو – بهمن و اسفند1402

نمره آزمون کتبی  نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 62.5 95 هیدراته کردن مو زهره حاج حیدری

ادامه مطلب

نمرات مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی- بهمن و اسفند1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 85 94 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی زهره حاج حیدری 77.5 93 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی آنا پور علی بابا 75 95 مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی الناز کتابچی 72.5

ادامه مطلب

نمرات متصدی پاکسازی- بهمن واسفند 1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 77.5 93 متصدی پاکسازی ماریا انصاریان 82.5 92 متصدی پاکسازی سارا شقاقی 75 95 متصدی پاکسازی مریم رجبی راد 85 94 متصدی پاکسازی روبیتا طهمورسی 65 93 متصدی پاکسازی سارا قاسمیان 62.5 93 متصدی پاکسازی لیلا اصانلو

ادامه مطلب

نمرات ماساژ سر و گردن- بهمن و اسفند 1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 77.5 95 ماساژ سر و گردن زهرا احمدی 82.5 94 ماساژ سر و گردن آسیه یوسفی 70 95 ماساژ سر و گردن تینا عباسیان

ادامه مطلب

نمرات لیفت و لمینت مژه- بهمن واسفند 1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 65 93 لیفت  و لمینت مژه معصومه شیخی

ادامه مطلب

نمرات کوتاهی مو- بهمن و اسفند1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 70 92 کوتاهی مو معصومه شیخی

ادامه مطلب

نمرات شناسایی شرایط غیرطبیعی مو و پوست و انجام اقدامات لازم- بهمن و اسفند 1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 80 95 شناسایی شرایط غیرطبیعی مو و پوست انجام اقدامات لازم ملیحه زاهدی راد 65 92 شناسایی شرایط غیرطبیعی مو و پوست انجام اقدامات لازم پروانه عطایی فر

ادامه مطلب

نمرات پاکسازی پوست صورت- بهمن اسفند 1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 100 98 پاکسازی پوست صورت مینا نوروزی 92.5 95 پاکسازی پوست صورت  زینب مختاری زاد چوکامی 82.5 93 پاکسازی پوست صورت نرگس بهشتی 92.5 93 پاکسازی پوست صورت اطهر اندرز 75 93 پاکسازی پوست صورت سمیرا صدریان

ادامه مطلب

نمرات آرایشگر و پیرایشگر- بهمن و اسفند1402

نمره آزمون کتبی نمره آزمون عملی نام حرفه آموزشی نام و نام خانوادگی 95 95 آرایشگر و پیرایشگر ریحانه فشکی 70 94 آرایشگر و پیرایشگر ساناز گل آرا 85 93 آرایشگر و پیرایشگر سمیه صابری

ادامه مطلب