نمرات هنرجویان
1

نمرات کتبی هنرجویان مراقبت زیبایی بهمن ماه و عملی 14 اسفند کلیک کنید

2

نمرات مراقبت زیبایی 1401/11/17 کلیک کنید

3

نمرات کتبی پاکسازی پوست و صورت کلیک کنید

4

نمرات کتبی و عملی 29 فروردین کلیک کنید

5

نمرات کتبی فروردین و عملی 20 اردیبهشت کلیک کنید

6

نمرات آزمون کتبی خرداد و آزمون عملی مراقبت زیبایی ۱۳ تیر کلیک کنید

7

آزمون کتبی شهریور ماه آزمون عملی ۲-۳ آبان ماه کلیک کنید

8

ازمون مراقبت زیبایی ازمون کتبی تیر ازمون عملی ۵-۶ شهریورماه کلیک کنید 

9

آزمون کتبی شهریور ماه آزمون عملی ۲-۳ آبان ماه کلیک کنید

10

نمرات کتبی مرداد ماه و عملی چهار و پنج مهرماه مراقبت زیبایی کلیک کنید

11

نمرات آزمون پاکسازی پوست کلیک کنید

12

نمرات پیرایشگر موی زنانه از روی عکس کلیک کنید

13

نمرات کاربر شیمیایی کلیک کنید 

14

نمرات آنالیز مو و اسکالپ سر کلیک کنید.

15

نمرات ارائه توصیه کلیک کنید.

16

نمرات آرایشگر ناخن کلیک کنید.

17

نمرات کراتین کلیک کنید.

18

نمرات پاکسازی پوست صورت کلیک کنید.

19

نمرات ماساژ سر و گردن کلیک کنید

20

نمرات شنیون کلیک کنید

21

نمرات پاکسازی پوست صورت کلیک کنید

22

نمرات مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی کلیک کنید.

23

نمرات آرایش دائم صورت کلیک کنید

24نمرات احیا و ترمیم موهای آسیب دیده- بهمن و اسفند 1402- کلیک کنید.
25

نمرات آرایشگر عروس- بهمن و اسفند 1402- کلیک کنید.

26

نمرات آرایش موی زنانه(شنیون)- بهمن و اسفند 1402- کلیک کنید.

25

نمرات آرایشگر دائم صورت

بهمن و اسفند 1402-کلیک کنید.

26

نمرات آرایشگر و پیرایشگر

بهمن و اسفند 1402- کلیک کنید.

27

نمرات پاکسازی پوست صورت

بهمن اسفند 1402- کلیک کنید.

28

نمرات شناسایی شرایط غیرطبیعی مو و پوست و انجام اقدامات لازم

بهمن و اسفند 1402- کلیک کنید.

29

نمرات کوتاهی مو

بهمن و اسفند 1402- کلیک کنید.

30

نمرات لیفت و لمینت مژه

بهمن واسفند 1402- کلیک کنید.

31

نمرات ماساژ سر و گردن

بهمن و اسفند 1402-  کلیک کنید.

32

نمرات متصدی پاکسازی

بهمن واسفند 1402- کلیک کنید.

33

نمرات مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی

بهمن و اسفند1402- کلیک کنید.

34

نمرات هیدراته کردن مو 

بهمن و اسفند1402- کلیک کنید.

35

نمرات ویتامینه مو آسیب دیده و مراقبت کف سر

بهمن و اسفند 1402- کلیک کنید.

36

 نمرات مراقبت زیبایی

اسفند 1402 و اردیبهشت 1403- کلیک کنید.

37

نمرات آرایش دائم ابرو (با دستگاه و قلم)

اسفند و اردیبهشت 1403-کلیک کنید.

38

نمرات متصدی پاکسازی

اسفند و اردیبهشت 1403 –کلیک کنید.

39

نمرات پاکسازی مقدماتی پوست صورت

اسفند1402 و اردیبهشت 1403- کلیک کنید.

40

نمرات ماساژ سر و گردن و شانه

اسفند و اردیبهشت 1403- کلیک کنید.

41

نمرات متصدی فناوری ناخن

اسفند و اردیبهشت 1403- کلیک کنید.

42

نمرات آرایشگر و پیرایشگر زنانه

اسفند و اردیبهشت 1403- کلیک کنید.

43

نمرات اکستنشن مو

اسفند و اردیبهشت 1403- کلیک کنید.

44

نمرات متصدی فناوری مژه و ابرو

اسفند و اردیبهشت 1403- کلیک کنید.

45

نمرات رنگ کردن وحالت دادن مژه

اسفند و اردیبهشت 1403-کلیک کنید.

46

نمرات پاکسازی پوست

فروردین و اردیبهشت 1403-کلیک کنید.

47

نمرات متصدی پاکسازی

فروردین و اردیبهشت 1403-کلیک کنید.

48

نمرات مراقبت پوست با دستگاههای غیرتهاجمی

فروردین و اردیبهشت 1403-کلیک کنید.

49

نمرات شناسایی شرایط غیر طبیعی مو و پوست سر و انجام اقدامات لازم

فروردین و اردیبهشت 1403-کلیک کنید.

50

نمرات ماساژ سر و گردن و شانه

فروردین و اردیبهشت 1403-کلیک کنید.