نمرات هنرجویان

1

نمرات کتبی هنرجویان مراقبت زیبایی بهمن ماه و عملی 14 اسفند کلیک کنید

2

نمرات مراقبت زیبایی 1401/11/17 کلیک کنید

3

نمرات کتبی پاکسازی پوست و صورت کلیک کنید

4

نمرات کتبی و عملی 29 فروردین کلیک کنید

5

نمرات کتبی فروردین و عملی 20 اردیبهشت کلیک کنید

6

نمرات آزمون کتبی خرداد و آزمون عملی مراقبت زیبایی ۱۳ تیر کلیک کنید

7

آزمون کتبی شهریور ماه آزمون عملی ۲-۳ آبان ماه کلیک کنید

8

ازمون مراقبت زیبایی ازمون کتبی تیر ازمون عملی ۵-۶ شهریورماه کلیک کنید 

9

آزمون کتبی شهریور ماه آزمون عملی ۲-۳ آبان ماه کلیک کنید

10

نمرات کتبی مرداد ماه و عملی چهار و پنج مهرماه مراقبت زیبایی کلیک کنید

11

نمرات آزمون پاکسازی پوست کلیک کنید

10

نمرات پیرایشگر موی زنانه از روی عکس کلیک کنید

 

11

نمرات کاربر شیمیایی کلیک کنید

1

نمرات آنالیز مو و اسکالپ سر کلیک کنید.

2

نمرات ارائه توصیه کلیک کنید.

3

نمرات آرایشگر ناخن کلیک کنید.

4

نمرات کراتین کلیک کنید.

5

نمرات پاکسازی پوست صورت کلیک کنید.

6

نمرات ماساژ سر و گردن کلیک کنید

7

نمرات شنیون کلیک کنید

8

نمرات پاکسازی پوست صورت کلیک کنید

9

نمرات مراقبت پوست با دستگاه های غیر تهاجمی کلیک کنید.

10

نمرات آرایش دائم صورت کلیک کنید

11

 

10

 

11