نمرات متصدی پاکسازی اسفند و اردیبهشت 1403- بانوهلیا

نمره آزمون عملی

نمره آزمون کتبی نام حرفه آموزشی

نام و نام خانوادگی

92 72.5 متصدی پاکسازی

طاهره رحیمی

93

90 متصدی پاکسازی

شیما رشیدیان جی

95

75 متصدی پاکسازی

فتانه علی شیری

95

75 متصدی پاکسازی

فاطمه لطفی

93 62.5 متصدی پاکسازی

مهتاب محمود پور

94

80 متصدی پاکسازی

طاهره تاجیک

96

60 متصدی پاکسازی فاطمه داخته

94

67.5 متصدی پاکسازی

خدیجه شکوهی اصل

96 67.5 متصدی پاکسازی

فرناز گونه فراهانی

95

72.5 متصدی پاکسازی

زیبا تراکمه زاده

94

75 متصدی پاکسازی زهرا اسدیان

94

82.5 متصدی پاکسازی فاطمه جهیر

مرتبط پست

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *