آرایشگر عروس

مشاوره و پذیرش عروس

رنگ شناسی کاربردی

آماده سازی مو و پوست عروس

آنالیز آناتومی بدن و چهره (زیبایی شناسی)

به کارگیری ابزار و مواد حرفه ای روز

طراحی ابروی عروس

گریم آرایش چند بعدی و چهره پردازی

آرایش موی عروس همراه با تاج و تور

طراحی ناخن عروس

 

مشاهده محصول